frazeologiya

frazeologiya
<yun. phrasis – və logos> Hər hansı dilə xas olan sabit söz birləşmələri və ifadələrin məcmusu. Azərbaycan dilinin frazeologiyası. // Dilçiliyin, sabit söz birləşmələrini öyrənən sahəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Phraseology — appeared in the domain of lexicology and is undergoing the process of segregating as a separate branch of linguistics. The reason is clear – lexicology deals with words and their meanings, whereas phraseology studies such collocations of words… …   Wikipedia

  • gənc — 1. 1. sif. Yeniyetmə, cavan, hələ yaşa dolmamış (qoca ziddi). – Araz çalışqan, zəhməti sevən, öz qüvvət və məharətinə inanan ciddi və iradəli bir gənc idi. A. Ş.. Bizim aramızda . . yeddi səkkiz nəfər gənc tələbə, bir nəfər də kiçik komandir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”